Εφοδιαστική Αλυσίδα

Τίποτε δεν έχει αλλάξει περισσότερο τα τελευταία χρόνια στο επιχειρείν, όσο η εφοδιαστική αλυσίδα. Από την απλή αποθήκη των παρελθόντων χρόνων περάσαμε στην έννοια των Logistics και απο εκεί στην εφοδιαστική αλυσίδα (Supply Chain). Έτσι μέσα σε ελάχιστα χρόνια, οι επιχειρήσεις κατανόησαν ότι ο τρόπος με τον οποίο θα διαχειριστούν την εφοδιαστική αλυσίδα (ΔΕΑ), θα καθορίσει σε σημαντικό βαθμό την κερδοφορία της επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου η αύξηση των πωλήσεων ως μέσο αύξησης των κερδών είναι ιδιαίτερα δύσκολη, η μείωση του κόστους των Logistics κρίνεται επιτακτική.

Είτε πρόκειται για παραγωγική μονάδα είτε για εμπορική ή ακόμη και για κάποιο μικτό μοντέλο, η λύση έρχεται από την πλευρά του λογισμικού και λέγεται Warehouse Management System (WMS).

H Novatron διαθέτει έμπειρα στελέχη στον χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας όπου μπορούν να αναλύσουν της ανάγκες σας και να προτείνουν τις βέλτιστες λύσεις διαχείρισης αποθήκης εμπορικής ή παραγωγικής επιχείρησης.