Βιομηχανική Παραγωγή

Το σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον είναι πιο ανταγωνιστικό από ποτέ. Η ανάγκη για ακριβή πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο, αποτελεί μονόδρομο και επιτάσσει την ροή των δεδομένων τόσο εντός της επιχείρησης όσο και σε εξωτερικά κυκλώματα με την απαιτούμενη ασφάλεια. Οι αποφάσεις πλέον για να είναι αποδοτικές, δεν λαμβάνονται βάσει αίσθησης (feeling good decision making) αλλά βάσει αλγοριθμικών δεδομένων (fact based decision making).

Λύση στα παραπάνω, αποτελεί η ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών του οργανισμού. Συνήθως οι σύγχρονες επιχειρήσεις ακολουθούν τις τάση αυτή σε όλες τις επιχειρηματικές διαδικασίες (οικονομική διεύθυνση, οργάνωση πωλήσεων, λογιστήριο κ.λπ.), υιοθετώντας σύγχρονα συστήματα λογισμικού τετάρτου επιπέδου (ERP, Payroll etc.). Ειδικότερα στην παραγωγική βιομηχανία, λόγω των άμεσων αναγκών υιοθετούνται συχνά και τεχνολογίες αυτοματισμού που συνοδεύονται από πληροφοριακά συστήματα πρώτου και δευτέρου επιπέδου (αισθητήρες, PLC, Scada κ.λπ.)

Το πρόβλημα που συχνά δημιουργείται είναι ότι υπάρχει ένα κενό στην επικοινωνία και κατά συνέπεια στην ροή της πληροφορίας, μεταξύ των παραπάνω συστημάτων. Το κενό αυτό καλύπτεται από τα πληροφοριακά συστήματα τρίτου επιπέδου (Operations Information Network), όπου ανήκουν τα συστήματα ελέγχου παραγωγής (Manufacturing Execution Systems – MES) τα οποία ενσωματώνουν και συστήματα διαχείρισης αποθήκης (Warehouse Management Systems –WMS) ειδικά για την παραγωγική βιομηχανία. Σε συνεργασία με τα ERP και τα συστήματα του πεδίου της παραγωγής και της αποθήκης, ολοκληρώνουν την ψηφιοποιήση της επιχείρησης και την οδηγούν στην επόμενη μέρα.

Οι ειδικοί σύμβουλοι της Novatron, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της βιομηχανικής παραγωγής θα αναλύσουν τις διαδικασίες της παραγωγής σας και θα προτείνουν την βέλτιστη λύση για την υλοποίηση των παραπάνω.