Βιομηχανία Χημικών

Λύσεις Κωδικοποίησης και Σήμανσης λύσεων για τη χημική βιομηχανία

Η REA παρέχει ειδικές λύσεις κωδικοποίησης και σήμανσης για τη χημική βιομηχανία. Επιτρέπουν την ασφαλή και σαφή αναγνώριση της σήμανσης των προϊόντων. Αυτή είναι μια σημαντική απαίτηση για την εναρμόνιση με τον κανονισμό CLP της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ταξινόμηση και τη σήμανση ουσιών και μειγμάτων με σύμβολα επικινδυνότητας, αριθμούς παρτίδων, δεδομένα παραγωγής ή πληροφορίες για την ανιχνευσιμότητα.

Εφαρμογές:

  • Σήμανση συμβόλων κινδύνου
  • Ξεκάθαρα αναγνωρίσιμη κωδικοποίηση και σήμανση
  • Στοιχεία παρτίδας, ημερομηνίας ή ιχνηλασιμότητας
  • Ασφαλής κωδικοποίηση και σήμανση πλαστικών, σακουλών, μετάλλου ή χαρτοκιβωτίων

Η NOVATRON είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος της REA JET στην Ελλάδα.