Βιομηχανία Χάλυβα και Μετάλλων

Συστήματα κωδικοποίησης και Σήμανσης για τη βιομηχανία χάλυβα και μετάλλων

Οι περιβαλλοντικές συνθήκες της βιομηχανίας επεξεργασίας χάλυβα και μετάλλου απαιτούν πολύ ειδικές προδιαγραφές για τα συστήματα σήμανσης. Θερμότητα, σκόνη, δονήσεις ή παύσεις εκτύπωσης είναι μόνο μερικά από τα κριτήρια που πρέπει να αντιμετωπίσουν τα συστήματα. Διαθέτουμε ένα παγκόσμιο δίκτυο έμπειρων συνεργατών, οι οποίοι γνωρίζουν τα συστήματά μας και μπορούν να τα εγκαταστήσουν και να τα υποστηρίξουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Εφαρμογές:

  • Σήμανση χαλύβδινων πηνίων
  • Κωδικοποίηση σωλήνων προφίλ από χάλυβα
  • Εκτύπωση σε μεγάλους σωλήνες αγωγών
  • Κωδικοποίηση προφίλ κατασκευής πλοίων
  • Εκτύπωση σε φύλλα αλουμινίου και πλάκες
  • Σήμανση χαλύβδινων τυμπάνων
  • Κωδικοποίηση πλινθωμάτων αλουμινίου

Η NOVATRON είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος της REA JET στην Ελλάδα.