Εταιρεία

Η Novatron ΑΕ ιδρύθηκε το 2002 με κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την εισαγωγή και διάθεση Προϊόντων, Λύσεων και Εφαρμογών Υψηλής Τεχνολογίας.

Διαθέτοντας μια εξαιρετικά μεγάλη γκάμα προϊόντων και έχοντας εξυπηρετήσει μέχρι σήμερα περισσότερους από 10.000 πελάτες, η Novatron AE, παρέχει ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές λύσεις στους ακόλουθους τομείς:

– Ολοκληρωμένες Λύσεις Παραγωγής και Αποθήκης
– Κωδικοποίηση και Διαχείριση Προϊόντων
– Συστήματα Διαχείρισης Πλαστικών Καρτών
– Ολοκληρωμένα Συστήματα Λιανικής Πώλησης

Επιπλέον, είναι σε θέση να παρέχει πλήρη υποστήριξη και αναλώσιμα για όλες τις προαναφερθείσες λύσεις, συνεργαζόμενη με τους σημαντικότερους προμηθευτές διεθνώς Πραγματική, όμως, επιβράβευση αποτελεί ο διαρκώς αυξανόμενος .αριθμός των ικανοποιημένων πελατών και η συνεχής διεύρυνση του κύκλου εργασιών και του μεριδίου της αγοράς.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ