Ποτά

Κωδικοποίηση και Σήμανση σε απορροφητικές και μη απορροφητικές επιφάνειες

Η REA ανέπτυξε συστήματα για την κάλυψη των ειδικών απαιτήσεων της βιομηχανίας παραγωγής και συσκευασίας ποτών. Επιτρέπουν την κωδικοποίηση και τη σήμανση της πρωτογενούς και δευτερογενούς συσκευασίας, με τη μεγαλύτερη δυνατή διαθεσιμότητα. Οι υψηλές ταχύτητες εκτύπωσης, η εκτύπωση σε απορροφητικές και μη απορροφητικές επιφάνειες, η προστασία από την εκροή νερού (τάξη προστασίας IP 65) και ο ομοιόμορφος τρόπς λειτουργίας, καθιστούν τα συστήματα μελανιού και λέιζερ της REA κορυφαία.

Εφαρμογές:

  • Κωδικοποίηση και σήμανση με μελάνη (χωρίς διαλύτες, υγιεινή, γρήγορη ξήρανση)
  • Κωδικοποίηση και σήμανση μέσω λέιζερ (χωρίς δέσμευση και χωρίς συντήρηση)
  • Εφαρμογή των αριθμών παραγωγής και παρτίδων, ημερομηνίες, λογότυπα, κείμενα και κώδικες (εκστρατείες μάρκετινγκ)

Η NOVATRON είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος της REA JET στην Ελλάδα.