Φαρμακοβιομηχανία

Κωδικοποίηση και Σήμανση για τη φαρμακοβιομηχανία

Ολοένα και περισσότερες εταιρείες από τη φαρμακευτική βιομηχανία επιλέγουν τη REA ως προμηθευτή τεχνολογίας. Η REA, αποτελεί παγκοσμίως τον μοναδικό πάροχο που ενοποιεί την ανάπτυξη και την κατασκευή τεχνολογίας κωδικοποίησης και σήμανσης για εργασίες σειριοποίησης (REA JET) και τα συστήματα επαλήθευσης κώδικα (REA VERIFIER), κάτω από μια ομπρέλα. Η συνεργασία με ειδικούς και επαγγελματίες που γνωρίζουν τις ειδικές απαιτήσεις της φαρμακευτικής βιομηχανίας, καθώς και την υλοποίηση νομικών προτύπων συμπληρώνει το χαρτοφυλάκιο.

Εφαρμογές:

  • Προστασία από την παραχάραξη και ανίχνευση προϊόντων
  • Serialization και track & trace εφαρμογές

Η NOVATRON είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος της REA JET στην Ελλάδα.