Στα πλαίσια της συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών που προσφέρει με νέες, καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα, η Novatron δημιούργησε τον ιστότοπο novatronindustrial.gr

Στον νέο ιστότοπο παρουσιάζονται οι πλέον σύγχρονες και ολοκληρωμένες βιομηχανικές λύσεις στους εξής τομείς:

  • Λύσεις σήμανσης και κωδικοποίησης
  • Λύσεις ελέγχου παραγωγής (MES)
  • Λύσεις διαχείρισης αποθήκης (WMS)

Με κύριο μέλημά της να εξασφαλίσει τις καλύτερες δυνατές λύσεις στους πελάτες της και με απώτερο στόχο να είναι πάντα μπροστά από τις εξελίξεις, η Novatron, επενδύει συνεχώς σε νέες τεχνολογίες και προϊόντα στους τομείς της δραστηριότητάς της.