Σήμερα, κάθε προϊόν διαθέτει κωδικό γραμμωτού κώδικα (barcode). Οι απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, τόσο οι καταναλωτικές όσο και οι τεχνολογικές, οδήγησαν στην ανάγκη να υπάρχουν ενσωματωμένες σε κάθε προϊόν μια σειρά από πληροφορίες, οι οποίες να μπορούν να «διαβαστούν» με μια κίνηση. Από απλές συσκευασίες τροφίμων έως εξαρτήματα βαριάς βιομηχανίας και από οικιακές συσκευές έως εξειδικευμένα μηχανήματα, δεν θα βρούμε άλλο κοινό στοιχείο από την ύπαρξη ενός barcode.  

Στοιχεία όπως κωδικός κατασκευαστή, ημερομηνίες, αριθμοί παρτίδας, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και άλλα πολλά, βρίσκονται μέσα σε μια σειρά από διάφορων τύπων Barcode, γραμμωτά (1D), τρισδιάστατα (2D) ή άλλα πιο εξειδικευμένα.

Η σωστή και εύκολη  αναγνωσιμότητα αυτών των κωδικών, αποτελεί πλέον κρίσιμο στοιχείο που συνδέεται άμεσα με την ποιότητα του προϊόντος. Το φαινόμενο των επιχειρήσεων που επιβάλουν ποινές σε προμηθευτές τους όταν οι κωδικοί δεν αναγνωρίζονται, γίνεται ολοένα και πιο συχνό. Από την άλλη πλευρά, η εικόνα της επιχείρησης που δημιουργεί τέτοια προβλήματα στους πελάτες της αλλοιώνεται. Τέλος, είναι προφανές, ότι τα προβλήματα μη αναγνωσιμότητας επιφέρουν μεγάλο κόστος σε όλη την αλυσίδα από τον παραγωγό έως τον τελικό πελάτη. Για αυτό το λόγο τα ειδικά στάνταρντ και οι υποχρεωτικοί κανονισμοί ώστε να υπάρχει εξασφάλιση της σωστής και γρήγορης αναγνωσιμότητας των κωδικών αυξάνονται συνεχώς.

Πώς γίνεται η πιστοποίηση – επαλήθευση κωδικών γραμμωτού κώδικα (Barcode Verification);

Η επαλήθευση των κωδικών Barcode δεν μπορεί να γίνει με κανενός τύπου αναγνώστη barcode. Αυτό συμβαίνει για μια σειρά από λόγους με κυριότερο το ότι το μόνο που θα μπορούσε να επιβεβαιωθεί, είναι ότι ο συγκεκριμένος αναγνώστης «διαβάζει» το συγκεκριμένο barcode στις συγκεκριμένες  συνθήκες και μάλιστα χωρίς κανενός είδους πρωτόκολλο πιστοποίησης.

Για το σκοπό αυτό, είναι σκόπιμο κάθε επιχείρηση να χρησιμοποιεί Code Verification Systems, πιο γνωστά ως Barcode Verifiers. Πρόκειται για συσκευές οι οποίες χρησιμοποιούνται σε δειγματοληπτικό έλεγχο στη γραμμή παραγωγής και επαληθεύουν την ορθή εκτύπωση και ,κατά συνέπεια, την ορθή δυνατότητα ανάγνωσης του barcode. Έτσι ο έλεγχος πιστοποιείται βάσει συγκεκριμένου πρωτοκόλλου και σεναρίου ελέγχου, ενώ αποθηκεύονται σχετικές απολογιστικές αναφορές. Φυσικά για μη επιτυχής ελέγχους, προσδιορίζεται η αιτία.

Επιλογή του κατάλληλου Barcode Verifier

Αν και φαίνεται απλή υπόθεση, η επιλογή ενός Barcode Verifier είναι σαφώς πιο σύνθετη από την επιλογή ενός Barcode Reader. Μια σειρά από σύνθετες παραμέτρους (Τύπος Barcode, είδος εκτύπωσης, επιφάνεια,  module size, dpm, μελλοντικές ανάγκες κ.α.) πρέπει να αξιολογηθούν ώστε να γίνει προμήθεια της πιο συμφέρουσας λύσης. Λόγω της πολυπλοκότητας του θέματος, προτείνεται να παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σε εξειδικευμένες εταιρείες, εξουσιοδοτημένες από αναγνωρισμένους οίκους του εξωτερικού., ώστε η προμήθεια της κατάλληλης λύσης να γίνεται πάντα κατόπιν αξιολόγησης και τεχνικής ανάλυσης.

Code Verification Systems από τη REA VERIFIER

Η Novatron SA είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος των Barcode Verifiers της γερμανικής REA για την ελληνική αγορά. Πρόκειται για υψηλής ποιότητας συσκευές, γερμανικής κατασκευής. Παρέχεται μια σειρά από μοντέλα που καλύπτουν οποιαδήποτε εφαρμογή, από απλές εκτυπώσεις σε χάρτινες ετικέτες έως Direct Part Marking (DPM).

https://www.rea-verifier.com/en-un/index.html