Στο πρώτο μέρος του άρθρου είδαμε τι ακριβώς είναι το Manufacturing Execution System (MES), ποιους σκοπούς εξυπηρετεί και πού ακριβώς εντάσσεται μέσα στα συστήματα του εργοστασίου, τόσο από πλευράς διαδικασιών όσο και από την IT σκοπιά.

Όπως όμως συμβαίνει σε όλα τα πληροφορικά συστήματα που καλύπτονται κάτω από έναν γενικό όρο (ERP, WMS, Payroll, ΒΙ κ.λπ.), έτσι και στα MES υπάρχουν διάφορες επιλογές, τόσο από άποψη κόστους όσο και από άποψη προσέγγισης. Ποιο λοιπόν είναι το κατάλληλο για κάθε εργοστάσιο; Αν και η διαδικασία για τη λήψη μιας τέτοιας απόφασης είναι πολυσύνθετη, θα προσπαθήσουμε να θέσουμε τις τέσσερις πιο σημαντικές παραμέτρους, κατά την γνώμη μας:

1.  Ποσοστό αυτοματοποίησης της παραγωγής.

Η παραγωγική διαδικασία στο πεδίο μπορεί να είναι αυτόματη αλλά και χειροκίνητη. Αυτό εξαρτάται από το είδος της παραγωγής, τα προϊόντα, το μέγεθος του εργοστασίου και από μια σειρά ακόμη λόγων. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αξιολογηθεί ανά περίπτωση, αν το MES που θα επιλεγεί είναι φτιαγμένο ώστε να διαχειρίζεται κυρίως αυτοματισμούς ή εργασίες από χειριστές ή συνδυασμό των παραπάνω ανάλογα με το συγκεκριμένο εργοστάσιο.

2.  Τεχνογνωσία στην παραγωγή της εταιρείας που διαθέτει το MES.

H παραγωγική διαδικασία δεν είναι ποτέ ίδια ακόμη και σε ομοειδή προϊόντα. Είναι σημαντικό να γίνεται τεχνική ανάλυση σε επίπεδο λεπτομερειών και τότε θα πρέπει να γίνει και η αξιολόγηση όχι μόνο της εταιρείας αλλά και των μελών της ομάδας που θα αναλάβει το έργο. Πρέπει να υπάρχει βαθιά γνώση όχι μόνο του MES, αλλά και όλων των διαδικασιών και της λογικής που ακολουθείται σε μια παραγωγική βιομηχανία.

3.  Εύκολη στην παραμετροποίηση πλατφόρμα.

Το MES είναι ένα πληροφοριακό σύστημα. Όπως σε όλα τα σύγχρονα λογισμικά, είναι εξαιρετικά σημαντικό να μπορεί να γίνεται εύκολη παραμετροποίηση της πλατφόρμας χωρίς την χρήση κώδικα. Αυτό θα δώσει μεγάλη ευελιξία και ταχύτητα, τόσο στην αρχική υλοποίηση και σε μελλοντικές αλλαγές, όσο και στην ενσωμάτωση αυτοματισμών.

4.  After Sales & Support: Όσο καλό και να είναι ένα πληροφοριακό σύστημα, αν δεν υπάρχουν οι εγγυήσεις για την σωστή συντήρηση του ώστε να παραμένει στην αιχμή της τεχνολογίας, αλλά και για την αποτελεσματική τεχνική υποστήριξη του εργοστασίου, δεν έχει νόημα η προμήθειά του. Τα πληροφοριακά συστήματα είναι ζωντανοί οργανισμοί που αναπτύσσονται με την επιχείρηση και ως τέτοια πρέπει να εξελίσσονται διαρκώς.